Psycholog, Psychoterapeuta :: Marzena Kurowska

foto Marzena KurowskaMarzena Kurowska

(ur.1970), psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, kierunek psychologia, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskieg, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP)
(nr certyfikatu 116)
. Pracuje od 1994 roku. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej dorosłych, rodzinnej, par. Zajmuje się szkoleniami pracowników
instytucji i firm.

Doświadczenia zawodowe:

1994 – 1998 –  Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Praca w wymiarze pełnego etatu na stanowisku młodszego asystenta (psychologa).

1998 – do chwili obecnej –  NP ZOZ, Zespół Leczenia Środowiskowego oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Staszica 3, Białystok. Praca na stanowisku psychologa – terapeuty; prowadzenie terapii indywidualnej, par, rodzinnej, diagnostyka.

Prowadzenie psychoterapii:

Od 1998 r. terapeutka pracowała według orientacji eklektycznej. W ostatnim czasie w swoim patrzeniu na pacjentów uwzględnia bardziej podejście psychodynamiczne oraz posługuje się wybranymi technikami terapii poznawczo behawioralnej. Od 1998 r. pracuje z osobami dorosłymi z rozpoznaniem schizofrenii, psychoz afektywnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, zaburzeń adaptacyjnych itp.

Ukończone szkolenia:

1997 – 2000 – szkolenie z zakresu psychoterapii organizowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szkolenie zawierało: podstawy prowadzenia psychoterapii, diagnostykę zaburzeń psychicznych, podstawy najważniejszych szkół psychoterapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem terapii ericksonowskiej i psychodynamicznej.

2001 – 2002 – Podstawy Terapii Systemowej”. Szkolenie, którego celem było zapoznanie z najważniejszymi szkołami zajmującymi się terapią rodzin ze szczególnym     uwzględnieniem     terapii     systemowej.      Prowadzone      przez dr n. hum. Krystynę Ostoja Zawadzką.

1999 – szkolenie Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Krakowie: „Psychospołeczny model leczenia schizofrenii” (kierownictwo merytoryczne dr Andrzej Cechnicki). Cel: przybliżenie psychospołecznego modelu schizofrenii, specyficznych form leczenia pacjentów chorych na schizofrenię w zakresie psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej.

2003 – 2005 – szkolenie w terapii poznawczo -behawioralnej prowadzone przez Oxford Cognitive Therapy Centre. Obejmowało: teoretyczne podstawy terapii poznawczo - behawioralnej, część warsztatową pokazującą sposoby leczenia poszczególnych jednostek chorobowych oraz część superwizyjną. Kierownikiem kursu był David Westbrook – director OCTC.

2010 – rozpoczęcie Kursu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej ISTDP  prowadzonego przez specjalistów ze znanych ośrodków akademickich i klinicznych w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej: Josette ten Have de Labije, Jon Frederickson, Robert Neborsky, Ferruccio Osimo, Alan Abbass. Kurs  jest  organizowany  przez   Laboratorium   Psychoedukacji,   Instytut   Treningu i Psychoterapii w Warszawie.


Ukończenie własnej długoterminowej terapii indywidualnej u certyfikowanego terapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz udział w treningu interpersonalnym i psychoterapii grupowej.

Jak rozumiem to, co robię:

Przez całe życie szukamy czegoś, co w gruncie rzeczy leży poza słowami. Możemy to jedynie poczuć, gdy patrzymy w oczy dziecka, słuchamy szumu fal wzburzonego oceanu, i niekiedy podczas spotkania z drugim człowiekiem. W TYM najpełniej zawiera się życie.top arrow do początku strony