Standardy pracy :: KwalifikacjeNaszym   podstawowym   celem,   jako   profesjonalistów  oferujących  pomoc w Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobowości Revivo, jest zapewnienie Państwu usług psychoterapeutycznych na najwyższym poziomie.Mgr Brygida Nieborowska oraz mgr Marzena Kurowskacertyfikowanymi psychoterapeutami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Certyfikat psychoterapeuty jest dokumentem, który najpełniej potwierdza gruntowne wykształcenie psychoterapeutyczne. W Polsce mogą go aktualnie przyznawać dwie organizacje: Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP) i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP). By taki certyfikat uzyskać, kandydat musi spełniać szereg warunków dotyczących: doświadczenia zawodowego, ukończenia rekomendowanej szkoły psychoterapeutycznej, odbycia własnej psychoterapii treningowej, stałego weryfikowania własnej pracy terapeutycznej przez rekomendowanych superwizorów PTP etc.  www.ptp.org.pl

Mgr Brygida Nieborowska jest także  certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy EAP)

Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii EAP jest największą europejską organizacją psychoterapeutyczną i umożliwia praktykowanie psychoterapii w części krajów Unii Europejskiej. Europejski Certyfikat Psychoterapii (European Certificate of Psychotherapy ECP ) przyznawany jest psychoterapeutom, którzy ukończyli 7 letnie kształcenie zawodowe w psychoterapii,  w  tym 4  letnie  specjalistyczne  kształcenie w określonej modalności. Osoby z krajów w których psychoterapia rozwija się od niedawna, lub niedawno przynależą do EAP, mogą się starać także o certyfikat w tzw. trybie grandparenting.

Komisja EAP, w skład której wchodzi także przedstawiciel Polskiej Federacji Psychoterapii, opracowuje na rzecz Parlamentu Europejskiego standardy kształcenia w psychoterapii.  www.pfp.org.pl,  www.europsyche.org

W zawody psychoterapeuty oraz psychologa wpisana jest konieczność stałego rozwoju zarówno umiejętności  zawodowych,  jak  i  kompetencji  osobistych.  Każda z nas ustawicznie doskonali swoje kwalifikacje, by nasza praca mogła być dla Państwa bardziej efektywna.