Standardy pracy :: SuperwizjaSuperwizja jest ważnym elementem pracy każdego psychoterapeuty. Zwiększa ona bezpieczeństwo i skuteczność prowadzonej psychoterapii. Pozwala zdystansować się do własnych działań, uczuć wynikających z zachodzących w terapii procesów, skorygować ewentualne błędy, wzbogacić własne spojrzenie o doświadczenia innych profesjonalistów.

Superwizor jest osobą o bardzo dużym doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych, potwierdzonych odpowiednim certyfikatem, który uprawnia go do konsultowania pracy psychoterapeutycznej.

Psychoterapeuta, psycholog Marzena Kurowska i Brygida Nieborowska  pracują pod superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W ramach pracy metodą ISTDP, psychoterapeuta, Brygida Nieborowska pracuje pod superwizją superwizorów The International Experiential Dynamic Therapy Association.