Standardy pracy :: Etyka zawodowaZe względu na dobro pacjentów, psychoterapia wymaga od osób uprawiających ten zawód, przestrzegania jasno określonych norm etycznych. W pracy kierujemy się normami, zawartymi w :

Kodeksie Etyczno – Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  www.pfp.org.pl

Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  www.psychiatria.org.pl