Współpraca

Agnieszka Kimsza    - certyfikowany specjalista terapii uzależnień,
mgr pedagogiki
tel. 503 632 912
www.inspire1.home.pl
Elżbieta Standowicz   -    mediator rodzinny w sprawach
małżeńskich i rozwodowych
tel. 608 380 581
www.jesta.pl
Jerzy Drabik   - specjalista terapii uzależnień,
mgr pedagogiki resocjalizacji
tel. 501 61 66 08