Psycholog, Psychoterapeuta :: Brygida Nieborowska

foto Brygida Nieborowska


Brygida Nieborowska

(ur. 1967r), psycholog - absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,  certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) (nr certyfikatu 142)
i Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP)
. Prowadzi psychoterapię dorosłych w ujęciu psychodynamicznym. W 2013 r. uzyskała uprawnienia terapeuty ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna). Pracuje od 1995 r.

Doświadczenie zawodowe

Szpital Psychiatryczny w Choroszczy, Ośrodek Readaptacyjny w Piastowie; Białystok:   Ośrodek    Interwencji    Kryzysowej,    Młodzieżowy    Ośrodek    Terapii i Readaptacji „Etap”, Dziecięcy Szpital Kliniczny - Oddział  Psychiatryczny  dla  Dzieci i Młodzieży, Ośrodek dla Osób z Cechami Autyzmu,  Poradnia  Zdrowia  Psychicznego z Zespołem Leczenia Środowiskowego.

Prowadzenie psychoterapii grupowej, indywidualnej, warsztatów, treningów dla dorosłych dzieci alkoholików DDA, osób współuzależnionych i trzeźwiejących alkoholików.

Prowadzenie  szkoleń  dla  pracowników  organizacji   i   instytucji   związanych z pomaganiem drugiemu człowiekowi, m. in. pracownicy socjalni, terapeuci, pielęgniarki, pedagodzy, kierownicy placówek, kuratorzy sądowi.

Najważniejsze ukończone szkolenia

1999 – kurs „Kontakt w Sytuacji Pomagania” organizowany przez Laboratorium Psychoedukacji   w   Warszawie,  stanowiący  wstęp  do  szkolenia  specjalizacyjnego z zakresu prowadzenia psychoterapii i treningów

2001 – 2003 – Studium Psychoterapii Indywidualnej prowadzone przez Laboratorium    Psychoedukacji,    Instytut    Treningu     i     Psychoterapii w Warszawie, przygotowujące do prowadzenia psychoterapii indywidualnej,

2002 – 2003 – Studium Terapii Rodzin oraz Studium Psychoterapii Grupowej prowadzone przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, przygotowujące do prowadzenia psychoterapii par, rodzinnej, grupowej

2009 – 2013 – szkolenie z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej ISTDP akredytowane przez The International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA). Szkolenie prowadzone przez wybitnych przedstawicieli tego nurtu:  Josette  ten  Have  de  Labije,  Jon  Frederickson,  Robert  Neborsky, Ferruccio Osimo,  Alan  Abbass. Zorganizowane przez Laboratorium Psychoedukacjii w Warszawie.


Inne ukończone szkolenia dotyczyły pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, osobami doświadczającymi przemocy i używającymi przemocy, młodzieżą, osobami z cechami autyzmu oraz interwencji kryzysowej.


Ukończenie własnej długoterminowej psychoterapii  treningowej  prowadzonej  przez  certyfikowanego  psychoterapeutę  Polskiego  Towarzystwa  Psychologicznego i treningowej psychoterapii grupowej.

Jak rozumiem to, co robię:

Psychoterapia   jest   szukaniem  i  odnajdywaniem   prawdy.  Gdy  poznajemy i przyjmujemy siebie w prawdzie i z miłością, wtedy nasza przeszłość staje się źródłem siły i mądrości, zaś przyszłość budzi ufność i nadzieję. Właśnie wtedy prawda nas wyzwala.top arrow do początku strony