Brygida Nieborowska

PSYCHOLOG,
CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA,
APLIKANT – SUPERWIZOR PTP

Brygida Nieborowska

Psychoterapia jest szukaniem i odnajdywaniem prawdy z miłością, troską i precyzją. Właśnie wtedy prawda nas wyzwala.

Przygotowanie zawodowe

Jestem psychologiem, absolwentką wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego PTP (numer certyfikatu 142), Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii EAP oraz aplikantem – superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W 2003 r. ukończyłam Studium Psychoterapii Indywidualnej, Studium Psychoterapii Rodzin i Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Uzyskałam wykształcenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym.

W 2013 r. ukończyłam szkolenie akredytowane przez The International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA) i uzyskałam uprawnienia terapeuty ISTDP Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna.

Inne szkolenia dotyczyły pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, osobami doświadczającymi przemocy i używającymi przemocy, młodzieżą, osobami z cechami autyzmu oraz interwencji kryzysowej.

Prowadzę superwizje procesów terapeutycznych prowadzonych przez psychoterapeutów i inne osoby udzielające pomocy psychologicznej. Jako aplikant – superwizor PTP jestem uprawniona do prowadzenia superwizji, które zaliczają się do liczby godzin superwizji niezbędnych do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty przez superwizowane przeze mnie osoby.

Stale podwyższam swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, konferencjach itp.

Odbyłam własną długoterminową psychoterapię indywidualną i psychoterapię grupową.

Pracuję pod stałą superwizją, co zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność prowadzonej przeze mnie psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe

Pracowałam w takich miejscach jak:

  • Szpital Psychiatryczny w Choroszczy
  • Ośrodek Readaptacyjny dla uzależnionych w Piastowie
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku
  • Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji w Białymstoku
  • Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Białymstoku
  • Ośrodek dla Osób z Cechami Autyzmu w Białymstoku
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Białymstoku

Przez długi czas wyjątkowe miejsce w mojej pracy zajmowała psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików DDA, osób współuzależnionych i trzeźwiejących alkoholików.

Zajmowałam się także prowadzeniem szkoleń dla pracowników organizacji i instytucji pomocowych.

Prowadzę superwizje dla psychoterapeutów i innych osób udzielających pomocy psychologicznej.

Pracuję od 1995 r. Prywatną praktykę prowadzę od 2008 r.