Skip to main content

Psychoterapia, superwizja, szkolenia

Kieruję swoją ofertę do osób dorosłych przeżywających różnego rodzaju problemy emocjonalne: uczucia, z którymi trudno sobie poradzić, zachowania powtarzane mimo wiedzy, że szkodzą, pragnienia, na których spełnienie brakuje nadziei, relacje pozbawione bliskości, konflikty, utraty, choroba, lęk, depresja i wiele innych…

Udzielam pomocy poprzez prowadzenie psychoterapii indywidualnej, konsultacji, porad psychologicznych, interwencji kryzysowej. Pracuję w nurcie psychodynamicznym i ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna). Jestem wyszkolona również w psychoterapii par, rodzin i terapii grupowej.

Jestem certyfikowanym superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psychoterapeutom i innym osobom udzielającym pomocy psychologicznej proponuję superwizję indywidualną i grupową prowadzonych procesów terapeutycznych. Oferuję szkolenia i warsztaty wzbogacające wiedzę i umiejętności psychologiczne i psychoterapeutyczne.

Brygida Nieborowska

PSYCHOLOG,
CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA,
CERTYFIKOWANY SUPERWIZOR PSYCHOTERAPII

Revivo w języku łacińskim znaczy odżywam, żyję na nowo, niejako powstaję jeszcze raz. Życiowe ograniczenia nie muszą być tylko przeszkodami; mogą stać się naszą siłą i punktem wyjścia do dalszego rozwoju, do pełni życia.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego i osobistego spotkania.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego i osobistego spotkania.

Brygida Nieborowska

PSYCHOLOG,
CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA,
CERTYFIKOWANY SUPERWIZOR PSYCHOTERAPII

W sercu każdej trudności spoczywa ukryta możliwość.

Albert Einstein