Oferta Revivo :: Formy pomocy

back arrow oferta Revivo

PORADA PSYCHOLOGICZNA /
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA INDYWIDUALNA

spotkanie z psychologiem, psychoterapeutą mające na celu wstępne określenie charakteru problemu i określenie sposobów pomocy. Może być jednorazowa lub rozwinąć   się   do   kilku    spotkań.    Psychoterapia    jest    zwykle    poprzedzona 1-3 konsultacjami. Trwa 50 min.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

dłuższa pomoc terapeutyczna polegająca na regularnych spotkaniach z psycho- terapeutą, najczęściej raz w tygodniu. Służy zrozumieniu siebie, istoty swoich problemów, zmianie funkcjonowania w życiu, zmianie charakterologicznej etc. Jej długość, w zależności od rodzaju problemu, może się różnić - psychoterapia krótkoterminowa (od kilku spotkań do roku regularnej terapii) - psychoterapia długoterminowa (może trwać od roku do kilku lat). Pojedyncza sesja trwa 50 min.

KONSULTACJA PARY / MAŁŻEŃSKA LUB RODZINNA

spotkanie pary / małżeństwa lub rodziny z psychologiem, psychoterapeutą. Jego celem jest  wstępne   określenie   specyfiki  problemu  małżeńskiego  lub  rodzinnego i uzgodnienie sposobów ewentualnej dalszej pomocy. Trwa ok. 1,5 godz.

PSYCHOTERAPIA PARY / MAŁŻEŃSKA

dłuższa pomoc terapeutyczna polegająca na regularnych spotkaniach pary, małżeństwa z psychoterapeutą. Umożliwia znalezienie porozumienia, poprawę wzajemnych relacji, rozwiązanie  kryzysu  itp.   Zwykle   spotkania   odbywają   się co 2 tygodnie i trwają 1,5 godz.

PSYCHOTERAPIA RODZINNA

dłuższa   pomoc   terapeutyczna   polegająca   na   regularnych  spotkaniach  rodziny z psychoterapeutą. Stosowana najczęściej w sytuacji, gdy w rodzinie występują problemy reprezentowane przez dziecko, także dorosłe. Zwykle spotkania odbywają się co 2 tygodnie i trwają 1,5 godz.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

cykl regularnych spotkań w grupie 10-12 osobowej, pod kierunkiem psychoterapeuty. Służy   przede   wszystkim   uświadomieniu   zachowań  i  sposobów  funkcjonowania w relacjach z ludźmi. Może mieć charakter krótkoterminowy np. kilkunastogodzinna praca weekendowa, bądź długoterminowy – cotygodniowe 2-3 godzinne spotkania.

WARSZTATY / TRENINGI PSYCHOLOGICZNE

skierowane do osób, które chcą pogłębić własny rozwój osobisty, zdobyć nowe umiejętności psychologiczne, poszerzyć już posiadane. Mają charakter tematyczny. Odbywają się w formie uzgodnionej między uczestnikami a prowadzącym. Najczęściej jako jedno bądź kilkudniowe intensywne zajęcia skomasowane w czasie lub mniej intensywne (krótsze) odbywające się co jakiś czas.top arrow do początku strony
back arrow oferta Revivo