Oferta

Oferta

Zapraszam osoby dorosłe z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi:

 

Lista przyczyn, które mogą skłaniać do poszukiwania pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej jest niepełna. Powody mogą być znacznie bardziej różnorodne, związane z indywidualną historią, osobowością i sytuacją życiową danego człowieka.

Cennik
 • lęk, napady paniki, fobie, natrętne myśli, czynności
 • depresja, wahania nastroju
 • problemy osobowościowe
 • kłopoty z poczuciem własnej wartości
 • kłopoty w relacjach, konflikty, kryzysy
 • żałoba
 • stres
 • trudności w radzeniu sobie ze złością, smutkiem, innymi uczuciami,
 • bezradność, uczucie życiowego zagubienia
 • zaburzenia odżywiania
 • sytuacje kryzysowe

Zapraszam osoby dorosłe z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi:

 • lęk, napady paniki, fobie,natrętne myśli, czynności
 • depresja, wahania nastroju
 • problemy osobowościowe
 • kłopoty z poczuciem własnej wartości
 • kłopoty w relacjach, konflikty, kryzysy
 • żałoba
 • stres
 • trudności w radzeniu sobie ze złością, smutkiem, innymi uczuciami
 • bezradność, uczucie życiowego zagubienia
 • zaburzenia odżywiania
 • sytuacje kryzysowe

Powyższa lista przyczyn, które mogą skłaniać do poszukiwania pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej jest niepełna. Powody mogą być znacznie bardziej różnorodne, związane z indywidualną historią, osobowością i sytuacją życiową danego człowieka.

Cennik

Formy pomocy

Formy pomocy

Konsultacja psychologiczna,

porada psychologiczna

Spotkanie z psychologiem, psychoterapeutą mające na celu wstępne określenie charakteru problemu i określenie sposobów pomocy. Może być jednorazowa lub rozwinąć się do kilku spotkań, zwykle nie więcej niż trzech. Konsultacja poprzedza psychoterapię. Porada psychologiczna ma najczęściej charakter jednorazowy. Trwa 50 min.

Psychoterapia indywidualna

Dłuższa pomoc terapeutyczna polegająca na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą. W zależności od długości sesji spotkania odbywają się raz w tygodniu – sesje 50 – minutowe, lub raz na 2 tygodnie – sesje dłuższe np. 2 razy 50 minut bez przerwy itp. Psychoterapia indywidualna służy zrozumieniu siebie, istoty swoich problemów, zmianie szkodliwych wzorców funkcjonowania emocjonalnego etc. Długość całego procesu terapeutycznego, w zależności od rodzaju problemu, może się różnić: psychoterapia krótkoterminowa trwa od kilku spotkań do roku regularnej terapii; psychoterapia długoterminowa może trwać od roku do kilku lat.

Konsultacja pary,

małżeńska lub rodzinna

Spotkanie pary / małżeństwa lub rodziny z psychoterapeutą, którego celem jest wstępne określenie specyfiki problemu pary lub rodziny oraz uzgodnienie sposobów ewentualnej dalszej pracy terapeutycznej. Zwykle trwa 75 min. lub dłużej w zależności od zawartej umowy terapeutycznej.

Psychoterapia pary,

małżeńska lub rodzinna

Dłuższa pomoc terapeutyczna polegająca na regularnych spotkaniach pary czy rodziny z psychoterapeutą. Umożliwia znalezienie porozumienia, poprawę wzajemnych relacji, rozwiązanie kryzysu itp. Zwykle spotkania odbywają się co 2 tygodnie i trwają 75 min. lub dłużej w zależności od zawartej umowy terapeutycznej.

Superwizja

Skierowana jest zarówno do osób indywidualnie zajmujących się udzielaniem pomocy psychologicznej, jak i całych zespołów terapeutycznych. Umożliwia pełniejsze spojrzenie na pracę z pacjentem i przeżywane w niej trudności. Przyczynia się do rozwoju kompetencji zawodowych psychoterapeutów, co w efekcie służy pacjentowi.